Get Adobe Flash player

 

 

"Bartók megszólal 1911-1920" I.

 

DVD formátumú oktató, ismeretterjesztő hangoskönyv.

 

Felkészítő tanároknak szóló népzenei kurzus


2019.02.08. péntek és 09. szombat


 Ha eljönnél hozzám "Fehér Galambocskám" II.

 
Név Idő
Borsi Ferenc - népi furulyák 10:00 - 12:00
Navratil Andrea - népi éneklés, daltanulás. Kiemelve a farsangi dalokat - csokrokat. 13:00 - 15:00
Császár Angéla - beszédtechnika, népmesemondás 15:00 - 17:00    

"Gyermeki szívvel lelkendezünk érted II

Gyermekeknek szóló zongoraverseny"
 
6 - 12 éves
és
13 - 17 éves korig.
(naptári évben betöltött év)
 
 
 
Helyszín: Rákoshegyi Bartók Zeneház, Budapest 1174 Hunyadi utca 50.
 
 
A zsűri elnöke:
 
Hegedűs Endre: Liszt-, és Kossuth-díjas zongoraművész.
 
Zsűri tagjai:
 
Kassai István: zongoraművész, zenetudós, MMA tag, a Mosonyi Mihály, Hubay Jenő, Erkel Ferenc kutatója.
 
Király Csaba: zongoraművész, A Bartók összkiadás előadója, a Pécsi Tudomány Egyetem Zeneművészeti karának volt igazgatója, jelenleg a zongora főtanszak tanára.
 
 
Díjazás:
 
I.helyezett: 50 000 forint
II.helyezett: 40 000 forint
III. helyezett: 30 000 forint
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fővárosi Kétfordulós Bartók Zongoraverseny

 
   
Tejhatalom   Bartók Rákoskeresztúron Kétfordulós Országos Műveltségi Verseny
 
Rákoskeresztúr Levente Dalkör     

 

Bartók Béla 1912 és 1920 között élt a mai Rákosmentén ahogy akkor nevezték, Rákoskeresztúron, vagy Rákoshegyen a Hunyadi utca 50-ben. A zeneszerző gyakran megfordult a szlovákok lakta településen, ahol népdalokat gyűjtött. Már 1920 és 1927-ben is komoly sikereket értek el az akkori dalos lelkű férfiak és asszonyságok. Megalakították a Levente Daláradát és egy országos győzelmet mondhatnak maguknak. Ebben az időben készűlt az arany szállal szőtt leventék zászlaja a keresztúri és magyar címerrel. Érdekes módon a Levente szót a későbbiek során a hímzésből kivették, és a zászló, melyet őrzünk már csak Rákoskeresztúri Dalárda címmel látható. A kórus tagjainak arcképét egy 1927 es fotó is őrzi, amely egy rákoshegyi fotós eredeti pecsétjét látattja. A Dalárda győzelmét egy ezüst serlegbe védett ereklye is bizonyítja. A zászló es ezüstserleg és a régi fotót az Alziebler család hagyatákából kaptuk, melyet Fabini Gábor a család örököse adta át a rengeteg értékes kutatást végző Tóth Péter helytőrténész úrral együtt. Az ereklyéket méltóképpen őrizzük, mint kiállítási tárgyakat. "Rákoskeresztúr Levente Dalkör 1928 Herller M. fényképész Rákoshegy"

 
"Fehér Galamb (2008): Holub Bieli"    

A Rákoshegyi Bartók Zeneház Fehér Galamb címmel Országos Népzenei Versenyt hirdetett Bartók Béla Holub Bieli - című Rákoskeresztúron gyűjtött szlovák dallama alapján. A versenyen ma már több mint 100 település vesz részt évenként, melynek döntője minden év májusa. A verseny létrehozója és megálmodója alapítványunk lett, azzal a céllal, hogy Kodály Zoltán, Bartók Béla zenei tanítását népszerűsítsük a különösen kritikus 13-14 éves kortosztály számára. A kamaszgyerekek a mai virtuális világban egyre inkább elzárkóznak, bezárkóznak, sem tanáraikkal, sem pedig az őket körülvevő világgal nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak kapcsolatot létesíteni. Versenyünk fő  célja, hogy átsegítsük e korosztályt e nehéz érési folyamaton, közösségbe vigyük őket, aktív részvétellel, hogy különböző műfajokban is kipróbálhassák magukat.

 

mutálás időszaka mind a fiúk,  mind a lányok számára nehéz korszak. Ezt egy gyerek nehezen tudja megélni és feldolgozni, így versenyünk lehetőséget ad a fiataloknak, hogy akik már nem tudnak énekelni, vagy szégyellnek dalra fakadni, társaikat hangszeren kisérjék, vagy mondjanak népmeséket. Jelszónk legyen: "Beilleszkedés az életbe, a társadalomba!".

 

Bartók Béla, Kodály Zoltán mindeketten természetjáró, daloló lelkű emberek voltak, és legfontosabb céljuknak tartották a társadalom alapját képező ifjúságot és annak is daloló, boldog lelkületét. Versenyünk 2015-ben már a 8. évadot éli meg, fő támagatója:

Budapest Főváros Rákosmente Önkormányztata.

 
Johann Sebastian Bach(2008): Johanness-passion    

A János passiót a madárdombi Szent Pál Katolikus templomban adtuk elő, mely koncertet egy 2 CD-s kiadványban rögzítettünk. A XVII kerületben ilyen hasonló jellegű komolyzenei oratórikus előadások a János passió előtt nemigen hangzottak el. Igyekztük a legjobbb előadókat megszerezni, a Lutheránia Kórust - Kamp Salamon vezényletével (Bach kutatóval), akinek előadása évtizedek óta nagyon népszerű, hatalmas tömegeket vonz a Deák-téri Evangelikus templomban. 

 

Gyönyörű hangzású együttesük remekül koloratúrázik és nagy intenzitással és átéléssel muzsikál. Berczelly István 50 éve énekel Bach muzsikát. Ő is a Deák-téren kezdte oratórium szerepléseit. Még 76 esztendős korában is az Operaház színpadára lép, mint kíváló bassz-bariton, Wágner énekes, akire még operabemutatókat is bíz a színház vezetősége. Kiadványunkon Babusa János II. János Pál pápa szobra látható, amely Rákoshegyen igazi zarándokhellyé vált.

 

A CD támogatója:

Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzata,

Budapest Bank

 
Petrovics Emil (2010): Göndör Bárányok    

2010 téli hónapjaiban elhatároztuk, hogy Petrovics Emil kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző műveiből egy CD-t adjunk ki, melyenek címadó dala a Göndör bárányok szerb népdal lett. Hosszú keresgélés után egy mendei tanyára jutottunk, hogy tüneményes bárányokat fotózhasson T.Szántó György fotóriporterünk. A gazda nagyon segítőkész volt és hosszas terelgetés után a riadt állatokat egyik helyszínről a másikra küldte. A  fotózás nagy élmény volt számunkra, hiszen a riadt állatok mellett sok kiváncsi barikákkal is találkoztunk, akik szemmel láthatóan élvezték a szereplést, a megöröktést. Sokan falkába verődtek, de néhányan a szólistaságot is vállalták. Így készült el szellemes lemezborítónk, melynek középpontjában levő fehér báránykája grafikusunk, Juhász Miklós ötlete lett. 

 

A lemezfelvételre a zenszerző többször is eljött és örömmel készített fel bennünket az intenzív gyönyörű munkára. A 3.Vonósnégyes a Csalán utcai Emlékházban készült a Kodály Vonósnégyessel. Szirányi János igazgató úr nagy örömmel bocsátotta rendelkezésünkre a kvártett beleegyezésével e zenei anyagot, ahová a Rákoshegyi Bartók Zeneház felkérésében Alpár Tibor zenei rendező stábja ment el. Így, mint kooperáció készült el kiadványunk az

NKA,

és Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzatának támogatásával.

 

Boldogok vagyunk, hogy Petroivics Emil utolsó lemezét a Rákoshegyi Bartók Zeneház adhatta ki, hiszen a zeneszerző a következő évben elköltözött földünkről. Személyes tárgyait, rekvizítumait, könyvtárát lánya, Eszter jóvoltából egy külön "Emlékszobában" azóta is őrizzük és mutatjuk a hozzánk látogató hazai és külföldi koncertlátogató turistáknak. Minden év február 8.-án a Zeneszerző emlékére koncertet adunk. 

 

Balázs Árpád-Baranyi Ferenc (2011): 

Vádoló Múltunk

   

A Rákoshegyi Bartók Zeneház Erkel Ferenc: Bánk bán című operájának folytatását készítette el a 2011 es cd felvételével. Felkérte a kiváló költőt,- Baranyi Ferencet, hogy az Erkel dalmű folytatását a magyarországi 1215 történelmi korszakot verselje meg számunkra. A librettóra Balázs Árpád írt csodálatos dalművet, mely a kamaraopera fogalomba tarozik. A 18 tételes művet a jobb megértés miatt un. narrációval- a krónikás szerepével gazdagítottuk. Az alkotók igyekeztek közérthető, szöveget és dallamot komponálni, hogy felsőtagozatos és középiskolás gyermekek kiegészítő irodalmi, történelmi tananyaga lehessen. Keveset, és sokszor téves információt tudunk erről a nehéz politikai korszakról, a XIII:századról.

 

Katona József  Bánk bán drámáját  költői szabadsággal írta meg. A történelmi valóság, hogy valójában Petúr bán a gyilkosság értelmi szerzője és elkövetője.

 

Endre király, a tétova uralkodó- igyekezett mindenkinek megfelelni, félvén a nagyurak  s a nyugat haragjától, és számos kompromisszumot kötött, mint például az Aranybulla (1222). Felesége – Gertrudis megölését nem torolta meg igazán soha. Szerette a merániai asszonyt a király, és a királyné pompás temetését elnapolta.

Gertrudis síremlékének avatására és a pilis-szentkereszti kolostor felépítésére így-15 esztendőt kellett várni. 

 
Endre király második asszonya, Jolanta ügyes politikát folytatott. Rávette a királyt a pilisi kolostor felépíttetésére, és igyekezett az utódokat egymással megbékéltetni. A két királyfi Béla és Kálmán herceg szeretetben rivalizálás nélkül nőtt fel, elismervén egymás érdemeit. A kettejük csodálatos karrierje mindenki számára ismeretes. A kamaraopera egyik jelentős figurája Erzsébet /a későbbi Szent Erzsébet/, aki Gertrud királyné – anyja megöletését megálmodta. Ez az első vízió, amely az operában kiemelt szerepet kapott.
 
Bensőséges lírikus ária. Erzsébet álmot lát, anyja képét, aki segítséget kér a tisztalelkű lánytól lelke megbékélésére. Az akkor már Thüringiában élő királylány nem kel föl térdeplőjéről és éjt napon át fohászkodik anyja lelki üdvéért. A zene vezérmotívumai visszaidézik a 13. századot, II. Endre király korát, de természetesen zenei utalásokat találunk a reformkorra is./záró finálé-gyászinduló/
 
Balázs Árpád-Baranyi Ferenc műve katartikus hatású dalmű.  Szeretettel ajánljuk minden érdeklődő korosztály részére, akik mélyebben szeretnének elmerülni ebben a csodálatos, de félelmetes történelmi időben. A darab végén rájövünk: a történelem folytonos körforgás- változnak a szereplők, de sajnos mi magyarok nem akarunk elődeinktől tanulni.
Acsarkodunk, irigykedünk és széthúzunk. Fontos a személyes érzelem, érdek.
„Nem vádolunk , nem védünk,- itt kell e földön élnünk.”
 
István R. Szabó (2012): Béla Bartók in Rákoskeresztúr    

R. Szabó István kíváló zenepedagógus, zeneszerző összhangzattan, szolfés tanár, zenetudós, Bartók Béla Rákoskeresztúron - című könyvét a sok külföldi vendég miatt éreztük szükségesnek, hogy angol fordításban is megjelentessük. Számos japán, német, amerikai fellépő művészt hívtunk meg, akik örömmel olvasták volna Bartók Rékoskeresztúri éveinek törénetét. A kiadványt éppen az évben megnyíló Kisház/Alkotóház és Petrovics Emlékszoba megnyitásának

T. Szántó György fotóival aktualizáltuk.

Balogh Papp Krisztina művészi szerkesztésével a könyv hátulján

Mecseki Hargita Magyar Örökség -díjas szobrászművésznő Cantata Profana alkotásával díszítettük. 

 

A bronz műalkotás fába ékelve szimbolikusan látható ma már  a Kiaházunk/Alkotóházunk ablakmélyedésében. E reprezentatív alkotás díszíti a XIX.századi szikla falakat, mely manapság időszakos kiállításoknak is otthont ad. R. szabó István olvasmányos könyvével méltó emléket ad Bartók Béla Rákoskeresztúron töltött éveiről.

Petrovics Emil, a kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző és Operaházi Igazgató is nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott. A könyv lényegretörő, pontos dokumentum a zeneszerző tevékenységéről, hazai és nemzetközi kutatásairól.

 

A könyv megjelenését az: 

NKA,

és Budapest Főváros Rákosmente Önkormányzata,

valamint Dunai Mónika Országgyűlási Képviselő Asszony,

és Szabó Tiborné Képviselő Asszony 

támogatta.

 
 
Mihály Borbély Quartett (2009): Hommage Á Kodály    

A világhírű dzsessz együttes a Borbély Quartett a CD-jének elkészítéséhez jó akusztikájú stúdiót keresett. Egész véletlenül jutottak el hozzánk Rákoshegyre, ahol is Bartók Béla valamikori otthona és főleg a majdnem 4m belmagasságú koncertterme és kíváló Yamaha zongorája óriási hatást gyakorolt rájuk. 

 

A kiadványban mi a helyszínt biztosítottuk,  mint jó hangzású stúdió lehetőséget.

 
"Szergej Prokofjev (2015): Péter és a Farkas"    

2015 májusában elkészült legújabb kiadványunk az NKA, Rákosmente Önkormányzata támogatásával általános iskolai szaktanárok részére.

 

2015.május.22.-én a Fehér Galmb Országos Népzenei Verseny VIII. díjazottjai és Felkészítő tanárai kapták meg a kiadvány első szériáját.

 

 
  
 
 
 
 
 
 
2015.május.31.-én 7 darab kiadványt átadtunk a Székelyudvarhely Általános Iskola részére. 

 

Két korcsoport részére

 

7 - 12 éves

és

12 - 17 éves korig.

 

Helyszín: Rákoshegyi Bartók Zeneház, Budapest 1174 Hunyadi utca 50.

 

Jelentkezési határidő: 2017.03.10.

 

Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve visszaküldeni szíveskedjenek mindkét forduló anyagával. A versenynapokra az indulók a jelentkezés sorrendjében kerülnek beosztásra.

 

Verseny időpontjai:

 

I. forduló:

2017.március.16. 11:00-16:00 óráig
2017.március.17. 11:00-16:00 óráig
 
Döntő:
2017.március.23. 11:00-16:00 óráig
 
Gála koncert:
2017.március.26. 17:00-óra

A napi fordulót 15:00-kor zárjuk, eredményhirdetés 15:30.

 

Zsűri elnöke:
Körmendi Klára, a Zeneakadémia docense, a kortárs zenei tanszék tanára, a Zenei Alap elnöke.

 

Zsűri tagjai:
Kassai István zongoraművész, zenetudós, MMA tag, a Mosonyi Mihály, Hubay Jenő, Erkel Ferenc kutatója.
Király Csaba zongoraművész. A Bartók összkiadás előadója, a Bartók Emlékház igazgatója.

 

Az elődöntőn:

I. korcsoport maximum 8 perc,

II.korcsoport maximum 12 perc.

 

Kötelező anyag:

 

I. korcsoport:

Egy barokk, vagy klasszikus darab tetszés szerint.

Egy romantikus darab tetszés szerint.

Egy XX. századi darab tetszés szerint.

 

Döntő:

Egy szabadon választott darab és egy Bartók, vagy Kodály mű.

 

Díjazás:

I. díj: 30 000 forint.

II. díj: 20 000 forint.

III. díj: 10 000 forint.

 

II. korcsoport:

 

Ajánlott: Johann Sebastian Bach: Két vagy három szólamú invenció (kis prelódiumot is elfogadunk).

  • Bartók Béla 1-4. füzet.
  • Egy szabadon választott darab.

 

II. fordulón max. idő 9 perc lehet.

 

Kötelező anyag: egy Bartók, vagy Kodály mű játszása és egy szabadon választott darab (lehet az első forduló anyaga is).

 

Válogatni: A Gyermekeknek; Mikrokozmosz; Szonatina; 10 könnyű zongoradarab; Kis szvit;

 

Gyakorlási lehetőség csak a verseny napján lehetséges a Kisház Seiler pianínóján. Bejátszás a nagyház múzeumnak Corg villanyzongoráján.

 

Minden szereplő a nagyterem Yamaha C3-as hangszerén egyénenként 10 percet kap a zongora kipróbálására a verseny előtt 9:00 - 11:00 között!

 

Felvilágosítás:

 

Bokor Jutta 06 30 946 70 25, vagy 06 20 212 61 37.

Emailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nevezési díj nincsen.

 

Díjazás:

I.                    helyezett: 50 000 forint

II.                 helyezett: 40 000 forint

III.              helyezett: 30 000 forint

 

Jelentkezni kizárólag az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet email formájában:

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva: >>>

 

 

A jelentkezők névsora ide kattintva elérhető

   


 

"Gyermeki szívvel lelkendezünk érted II." zongoraverseny gyermekeknek

(katt a képre)

Leírás és jelentkezési lap

 

Fehér Galamb

Országos Népzenei Versenyek

(katt a képre)

Programjaink

hétfő január 21
Bartók megszólal 1911-1920 hangoskönyv
szerda január 23, 10:00 - 11:00
"Szíveket tár"
péntek február 8, 10:00 - 18:30
Ha eljönnél hozzám "Fehér Galambocskám" II.
szombat február 9, 10:00 - 18:30
Ha eljönnél hozzám "Fehér Galambocskám" II.
vasárnap február 10, 10:00 - 18:30
Petrovics Emil emlékkoncert

Köszönjük, hogy adójának 1% - val gondol ránk!

18186354-1-42

 

Támogatók - partnerek

GTranslate

Hírlevél feliratkozás

Copyright © 2005-2016. Minden jog fenntartva Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány!